Beste relatie ,

Virtueel je testfixture ontwerpen.

Als u een goed Idee heeft kunt u in het huidige digitale tijdperk met de juiste hulpmiddelen uw idee geheel digitaal en virtueel uitvoeren. Zelfs het simuleren van uw ontwerpschema is goed mogelijk waardoor u al vrij vroeg weet dat wat u heeft bedacht ook echt gaat werken. Maar iets bedenken en ontwikkelen is een, maar voordat uw idee op de markt gebracht kan worden moet er nog heel veel gebeuren.

---

Gratis toegankelijk Seminar
wat kan er virtueel in de elektronicaketen.

Electronics & Automation – Donderdagochtend 4 juni, Marijkezaal, jaarbeurs Utrecht.

Om de alsmaar toenemende marktvraag, op het gebied van o.a. Time to Market, Reliability en Total Cost of Ownership, het hoofd te kunnen bieden wordt samenwerken in de keten van cruciaal belang!

Het doel van dit seminar is om u als bezoeker tools aan te reiken om het elektronica ontwerp proces te optimaliseren. Tijd en dus kosten besparen zonder in te leveren op de kwaliteit en betrouwbaarheid kan alleen door het proces te digitaliseren en virtueel voor te stellen.

De elektronicabranche legt uit hoe men reeds in een vroeg stadium de potentiële risico’s op vlak van techniek en logistiek kan identificeren. Hierdoor kan de ontwikkelaar onmiddellijk het juiste finale prototype bouwen. Zijn bedrijf bespaart daardoor geld maar vooral kostbare tijd waardoor men het product sneller op de markt kan brengen.

Het seminar kent alleen een begin- en eindtijd en volgt op een vloeiende wijze de product levenscyclus in plaats van individuele presentaties per bedrijf. Zorg dat u op tijd binnen bent om de beschikbare tools en hulpmiddelen tijdens de gehele levenscyclus te kunnen volgen.

 Registeer snel voor een GRATIS bezoek aan het seminar en een bezoek aan de beurs.

---

Virtueel fixturing.


Peter van Oostrom is binnen Romex BV verantwoordelijk voor de afdeling T&M en demonstreert tijdens dit seminar de voordelen van het virtueel ontwikkelen van een testfixture om zo fouten vroegtijdig te ontdekken en dus te voorkomen voordat de fixture werkelijk wordt gefabriceerd. Dit heeft grote voordelen m.b.t de testdekking, het minimaliseren van "boardstress", leverkwaliteit en het verkorten van de time to market.

Nadat een PCB is ontworpen, geproduceerd en voorzien van componenten moet hij elektrisch worden getest. Dit is de enige manier om er zeker van te zijn dat alle onderdelen goed zijn aangebracht, op de juiste plaats, met de juiste waarde, zonder kortsluitingen en tevens goed communiceren met elkaar zodat het uiteindelijke product functioneert zoals bedoeld.

Om het geassembleerde product te kunnen testen is een opstelling nodig die de vereiste metingen kan uitvoeren, de zogeheten tester. Ook is een contactunit (testfixture) nodig, speciaal gemaakt voor het desbetreffende product, om het contact te maken tussen het geproduceerde product en de meetelektronica in de tester. Daarnaast natuurlijk een programma om de test te automatiseren en de juiste testen/metingen te kunnen uitvoeren.

Nu is het pas mogelijk het testprogramma te controleren als we ook daadwerkelijk beschikken over een geproduceerd product,  wat betekent dat we de tester en het testprogramma en de testfixture eigenlijk pas kunnen maken en debuggen als het product is gefabriceerd.

Maar we leven immers in de virtuele wereld en hebben tenslotte alle data digitaal beschikbaar. Er zijn digitaal CAD-gegevens gemaakt waarin het ontwerp van de printplaat en het ontwerpschema is gemaakt. Er is gekeken of de schakeling virtueel werkt en of de onderdelen allemaal op de ontworpen printplaat passen en juist met elkaar zijn verbonden. Er zijn digitale 3D-tekeningen beschikbaar die de juiste afmetingen van het product tot in de kleinste details aangeven dus kunnen we starten met het automatisch genereren van een testprogramma, een testfixture en bedradingsinformatie.

Tot zover is er niets aan de hand, maar er ontbreekt nog een belangrijk aspect: er moet contact worden gemaakt met de printplaat via verende testcontacten, ook wel testprobes genoemd. Deze hebben allemaal een bepaalde veerdruk van zo'n 170 ... 200 gram per stuk, bij 100 probes al gauw 20 kg en bij 500 probes al 100 kg. Zeker als er veel probes op een klein oppervlak vallen wordt de druk op die plek erg hoog. Het is dan ook van het grootste belang dat de testfixture juist wordt ontworpen om zogeheten boardstress tegen te gaan. Boardstress zorgt er maar al te vaak voor dat de printplaat zover wordt gebogen tijdens de test dat componenten breken en de print dus wordt ‘stuk getest'.

Nu is er ook voor deze laatste stap een oplossing waardoor we hem nu ook virtueel kunnen uitvoeren. Romex laat tijdens het seminar zien hoe dat wordt gerealiseerd en hoe kan worden gegarandeerd dat de testfixture zo wordt ontworpen dat het product zonder stress kan worden getest.

Bekijk het totale seminarprogramma en registeer voor een GRATIS bezoek

---
Romex op de E&A

Wat toont Romex op de E&A 2015?

Ook dit jaar is Romex weer met een stand en als deelnemen aan  het seminar, wat kan er virtueel in de elektronicaketen, aanwezig op de electronics & automation  van 2 t/m 4 juni 2015 in de jaarbeurs te Utrecht.  U kunt Romex vinden in Hal 8 stand 8B062. Een bezoek aan het seminar en de beurs is gratis. In deze nieuwsbrief tonen wij wat u, naast een hapje en een drankje, kunt verwachten op de stand van Romex BV op het gebied van testen en Mete …

Meer lezen.

---
---
---